Tenslotte

Hopelijk heeft U enigszins een indruk gekregen, wat voor werk er verzet moet worden om peren te telen en af te zetten.
Dit verhaal heeft iets meer diepgang dan de bomen bloeien, er komen peren aan, ze worden geplukt en vervolgens opgeslagen en verkocht.
Anderzijds geeft dit verhaal uiteraard nog steeds een sterk vereenvoudigd beeld van wat er allemaal bij komt kijken.
Daarbij komt, dat er op redelijk korte termijn veel zal gaan veranderen. Zoals overal is het een grote uitdaging om te besparen op de hoeveelheid arbeid, die nodig is om een kilo peren te telen.
In dit kader wordt momenteel veel geexperimenteerd met z.g. alternatieve plantsystemen voor bomen. Ook op sorteergebied zouden er verdere ontwikkelingen mogelijk moeten zijn.
Voor het mechaniseren / automatiseren van het plukken zelf worden geen doorbraken verwacht.
Een ander gebied van verandering komt voort uit het steeds verder beperken van het aantal toegestane chemische bestrijdingsmiddelen door de overheid.
Het streven is deze te vervangen  door volledig onschadelijke middelen of door biologische middelen.
De twee van buitenaf komende invloeden (de steeds duurder wordende arbeid en het verbieden van steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen) brengen grote veranderings- en aanpassings processen in de sector op gang.
Alleen bedrijven, die het beste in staat zijn om hier op in te spelen zonder al te veel mislukkende experimenten, zullen in de toekomst bestaansrecht hebben.

Dat Westende Fruitteelt  BV op de goede weg zit bewijst de recentelijk verkregen certificaten
Eurep-Gap, BRC-High Level, Tesco, Tesco Nurture en Planet Proof certificaten. Het Eurep-Gap certificaat is een Europees certificaat wat verkregen wordt als men voldoet aan normen die voor  GAP (=good agricultural practice) vereist worden. Het werken conform GAP heeft als doel de volgende zaken te bereiken: 
-Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van het voedsel.
-Het minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en de natuur.
-Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
-Het doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
-Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

Steeds meer afnemers eisen bovendien van de bedrijven die aan hen leveren dat deze toeleveranciers werken conform Eurep-Gap en dit ook middels een certificaat aan kunnen tonen.

Westende Fruitteelt B.V.,
September 2006
Nieuwsbrief

Uw verzoek is verzonden!
*Dit is geen geldig e-mail adres.